Na Ismail Ngayonga, MAELEZO - DAR ES SALAAM.

Maji ni hitaji muhimu sana katika ukuaji wa uchumi na hii inatokana na ukweli kuwa maendeleo ya kiuchumi ya nchi yoyote duniani yawe ya viwanda, kilimo na kadhalika yanategemea maji.

Aidha Maji ni hitaji muhimu sana katika uhai wa mwanadamu na viumbe wengine na ndio maana maji hayana mbadala na pia bila maji hakuna uhai na hivyo serikali inaendelea kutekeleza miradi mikubwa ya maji ili kuimarisha uendeshaji na utoaji wa huduma ya maji kwa wananchi.

Huduma za maji mijini hutolewa kupitia Mamlaka za Maji na Usafi wa Mazingira kwenye Miji Mikuu ya Mikoa 23 pamoja na Dar es Salaam; Miji Mikuu ya Wilaya 99, Miji Midogo 14; na miradi 8 ya maji ya Kitaifa ili kufikia malengo yaliyopo ya kuboresha huduma hiyo katika Miji Mikuu ya Mikoa kutoka asilimia 86 hadi kufikia asilimia 95 mwaka 2020

Taarifa ya Serikali kupitia Wizara ya Maji inaonesha kuwa mwaka 2016, Uzalishaji wa majisafi maeneo ya mijini umeongezeka kutoka lita milioni 385 kwa siku mwezi Aprili 2015 hadi kufikia lita milioni 470 kwa siku mwezi Machi, 2016 sambamba na ongezeko la idadi ya wateja waliounganishiwa huduma ya maji kuongezeka kutoka kutoka 362,953 mwezi Aprili, 2015, hadi wateja 405,095 mwezi Machi, 2016 ambapo wateja 392,942 sawa na asilimia 97 wamefungiwa dira za maji.

Aidha makusanyo ya maduhuli kwa mwezi yatokanayo na yatokanayo na mauzo ya maji yameongezeka kutoka Tsh. Bilioni 7.28 mwezi Aprili, 2015 hadi kufikia Tsh. Bilioni 8.50 mwezi Machi 2016 sawa na ongezeko la asilimia 17.

Katika kukabiliana na changamoto mbalimbali zilizojitokeza katika sekta ya maji nchini, Serikali ya Awamu ya Tano chini ya Uongozi wa Rais Dkt. John Magufuli, imeendelea kuboresha hali ya upatikanaji wa huduma ya maji katika Miji Mikuu ya Mikoa ili kufikia asilimia 95; na Miji Mikuu ya Wilaya, Miji Midogo na Miradi ya Kitaifa kufikia asilimia 90 ifikapo mwaka 2020.

Akiwasilisha Hotuba ya Makadirio ya Bajeti ya Mapato na Matumizi kwa mwaka 2019/2020, Waziri wa Maji, Prof. Makame Mbarawa anasema katika mwaka 2018/2019, Serikali imeendelea kuboresha hali ya upatikanaji wa huduma ya maji mijini kwa kujenga, kukarabati na kupanua miundombinu ya majisafi na majitaka pamoja na kuzijengea uwezo Mamlaka za Maji Mijini.

Akbainisha baadhi ya Miradi inayotekelezwa na Serikali katika Miji Mikuu ya Mikoa, Waziri Mbarawa anasema katika Manispaa ya Kigoma Serikali kwa kushirikiana na na Serikali ya Ujerumani na Umoja wa Ulaya inatekeleza mradi wa usambazaji wa huduma ya majisafi na usafi wa mazingira kwa gharama ya Euro milioni 16.32, ambapo hata hivyo mwaka 2018 Serikali imesitisha mkataba na mkandarasi wa mradi huo kutokana na uwezo mdogo wa mkandarasi.

‘’Hadi kuvunjwa kwa mkataba, utekelezaji wa mradi ulikuwa umefikia asilimia 87 na mradi ulikuwa umeanza kutoa huduma ya maji kwa wananchi, kutokana na hali hiyo, Wizara imechukua jitihada za kuhakikisha huduma iliyokuwa ikitolewa kwa wakazi wa Mji wa Kigoma inarejeshwa kwa kuajiri mkandarasi wa kuweka mitambo ya muda ya kusukuma maji’’ anasema Waziri Mbarawa.

Kuhusu Jiji la Arusha,, Waziri Mbarawa anasema Serikali kwa kushirikiana na Benki ya Maendeleo ya Afrika (AfDB) inatekeleza mradi wa ujenzi wa miundombinu ya usambazaji majisafi na uboreshaji wa huduma ya uondoaji wa majitaka katika Jiji la Arusha kwa gharama ya Dola za Marekani Milioni 233.9.

Anaongeza kuwa Kazi zinazotekelezwa ni pamoja na uchimbaji wa visima virefu 56, ujenzi wa matanki 10; ujenzi wa mtambo wa kutibu na kusafisha maji, upanuzi na ukarabati wa mtandao wa mabomba ya majisafi, upanuzi na ukarabati wa mtandao wa majitaka, ujenzi wa mabwawa mapya 18 ya majitaka, ujenzi wa ofisi ya Mamlaka; ununuzi wa vitendea kazi na kutoa mafunzo mbalimbali kwa watumishi.

Akifafanua zaidi Waziri Mbarawa anasema hadi mwezi Aprili 2019, utekelezaji wa mradi umefikia asilimia 30 na unatarajiwa kukamilika mwaka 2020, ambapo kukamilika kwa mradi huo kutaongeza uzalishaji wa maji kutoka lita milioni 40 kwa siku za sasa hadi kufikia lita milioni 200 kwa siku na muda wa upatikanaji wa huduma ya majisafi utaongezeka kutoka wastani wa saa 12 za sasa kwa siku hadi saa 24.

Waziri Mbarawa anasema katika Manispaa ya Lindi, Serikali kwa kushirikiana na Serikali ya Ujerumani na Umoja wa Ulaya inatekeleza mradi wa majisafi na usafi wa mazingira katika Manispaa ya Lindi unaogharimu Euro milioni 11.7 ambao ulitarajiwa kukamilika mwaka 2017 lakini haukukamilika kutokana na uwezo mdogo wa kiutendaji wa mkandarasi.

Anasema kuwa Serikali ilichukua hatua ya kuvunja Mkataba na Mkandarasi huyo mwezi Oktoba 2018 ambapo utekelezaji wa mradi ulikuwa umefikia asilimia 92.3 na unatoa huduma ya maji kwa wakazi wapatao 81,343 wa Mji wa Lindi, ambapo kazi zilizobaki ni kufunga mfumo angalizi wa uzalishaji maji, ununuzi wa gari la uondoaji majitaka na kurekebisha maeneo yenye mapungufu katika mradi huo.

Aidha Waziri Mbarawa anasema katika mpango wa muda mfupi wa kuboresha huduma ya maji katika Mji wa Njombe, Serikali imekamilisha ujenzi wa mradi wa maji wa chemchemi ya Kibena uliogharimu Tsh. bilioni 1.1, ukihusisha ujenzi wa kidakio cha maji, ulazaji wa bomba kuu lenye urefu wa kilomita 2.2 na ufungaji wa pampu mbili za kusukuma maji zenye uwezo wa kuzalisha lita 72,000 kwa saa.

Kukamilika kwa mradi huo kumeongeza uzalishaji wa maji kutoka lita 480,000 hadi lita 864,000 kwa siku na kuboresha upatikanaji wa huduma ya maji katika Hospitali ya Kibena, Chuo cha Uuguzi, na Ofisi za Makao Makuu ya Mkoa na hivyo kuongeza upatikanaji wa huduma ya maji katika Mji wa Njombe kutoka asilimia 69 mwaka 2016 hadi asilimia 87 za sasa.

Ili kufanikisha malengo yaliyopo, ni wajibu wa Mamlaka za Majisafi na Usafi wa Mazingira katika miji mikuu ya Mikoa kuimarisha hali ya Uzalishaji wa majisafi pamoja na kupunguza kiwango cha upotevu wa maji pamoja na kuongeza ufanisi wa utoaji wa huduma iliyo bora na endelevu kwa wananchi.
Shule ya msingi vilima vitatu, ambayo amekarabati madarasa, ujenzi wa nyumba za walimu, vyoo na kuweka madawati na vitatu ukarabati ambao umefanywa na Taasisi ya Chemchem Association na amekabidhi umegharimu zaidi ya sh 54.2 milioni.
 Mkuu wa wilaya Babati Elizabeth Kitundu akiwa na watendaji wa taasisi ya chemchem na viongozi wa kijiji cha vilima vitatu wakiwa wanatembelea shule ya msingi Vilima vitatu.
Mwandishi wetu,Babati. 
Mwekezaji katika sekta ya Utalii, wilayani Babati mkoa wa Manyara,Taasisi ya chemchem association, amekabidhi shule ya msingi vilima vitatu, ambayo amekarabati madarasa, ujenzi wa nyumba za walimu, vyoo na kuweka madawati na vitatu ukarabati ambao umegharimu zaidi ya sh 54.2 milioni.

Shule ya msingi vilima vitatu ilikuwa ikikabiliwa na uhaba wa madarasa, vyoo, nyumba na walimu na madawati na kusababisha wanafunzi kusoma chini.

Akizungumza katika hafla ya kukabidhi shule hiyo, mkuu wa wilaya babati Elizabeth Kitundu ,kukarabatiwa na kujengewa majengo mapya katika shule hiyo, ni mchango wa mwekezaji huyo katika kuunga mkono jitihada za serikali kuboresha elimu.

Kitundu ameipongeza taasisi hiyo kwa kuendelea kushirikiana na serikali katika sekta ya elimu pia amewataka waendelee kushirikiana na wananchi wa Kijiji hicho ambacho kampuni hiyo, imewekeza katika utalii wa picha na hoteli.

" Maendeleo yanakuja kwa kuletwa na elimu hivyo ninaomba muendelee kushirikiana ili kuleta maendeleo katika Kijiji hiki ili kutatua changamoto zilizopo hapa". alisema

Alisema hata hivyo, kampuni hiyo ambayo imewekeza ndani ya hifadhi ya jamii ya Burunge, inahimiza wananchi kutunza wanyamapori na kuacha vitendo vya ujangili lakini pia kutunza na mazingira ili watalii waendelee kufika katika maeneo yao na hivyo kupatikana fedha za misaada.

“kama tukiendelea kutoa ushirikiano kwa mwekezaji huyo, kuacha kuharibu mazingira watalii watakuja zaidi na hivyo wao wanafaidika na sisi wananchi na serikali tutaendelea kunufaika”alisema

Afisa maendeleo ya jamii ya taasisi ya Chemchem ,Walter Pallangyo alisema pallango alisema wataendelea kushirikiana vizuri na wananchi katika kusaidiana elimu Bora pamoja na mahitaji mengine .

Pallango aliwaomba wananchi kuendelea kutunza mazingira na uhifadhi wa wananyama kwani mazingira yanapokuwa mazuri tunapata wageni wengi maana fedha hizo zinatokana hifadhi hiyo ili wazidi kufanya maendeleo

Afisa mtendaji wa Kijiji Husna Shabani amesema kuwa taasisi hiyo inatijitoa kwa hali na Mali katika kuboresha miundombinu ya shule hiyo , ikiwa marekebisho yaliyofanyika ni vyumba vya madarasa nane ,ofisi za walimu mbili, nyumba za walimu tatu,ujenzi wa vyoo vya matundu manne pamoja na madawati Mia moja 100 vyote hivyo vikiwa na thamani ya sh 54.2 milioni.

Husna aliendelea kusema hata hivyo taasisi hiyo imeweza kuwaletea vitabu vya kufundishia vyenye gharama ya sh 325,700 hivyo shule hiyo imekuwa na mafanikio katika taaluma Kila mwaka mwaka.

“mwaka ,2017 walifanya mtihani 23 na walifaulu wote pia 2019 walifanya mtihani 20 na walifaulu 19 kwa wastani alama ya 150 kupitia maboresho hayo hali ya taaluma itaboreka na utoro unapungua k na matunda ya ukarabati huo umetokana na hifadhi ya jamii burunge”alisema

Akizungumza mkuu wa shule vilima vitatu Denis Mtui alishukuru chemchem kwa kuweza kukarabati shule hiyo maana awali shule hiyo ilikuwa chakavu Sana katika sekta zote tofauti na Sasa shule hiyo inatia hamasa ya kuonekana shule Bora kimuonekano na kielimu pia.

Mtui alisema aliahidi watatunza shule hiyo na kuendelea kukarabati inapopata shida pia anaomba wananchi kuwa naushirikiano mzuri katika kuleta maendeleo yaliyonatija katika jamii ikiwepo kuacha matukio ya kuvamia maeneo ya mwekezaji kuingiza mifugo.
U.S. Chargé d’Affaires Dr. Inmi Patterson exchanges ideas with GBRI Business Solutions Managing Director Ms Hadija Jabir during her visit to the GBRI Pack house in Iringa region. Hadija puts the lessons she learned in the United States during a cultural exchange program on entrepreneurship and small business development to use, creating jobs at an agricultural produce package and exporter. Entrepreneurs remind us that behind every challenge is an opportunity. (U.S. Embassy Photo)
Waziri Mkuu Kassim Majaliwa akiwa katika picha ya pamoja na Mkuu wa Mkoa wa Mtwara Gelasius Byakanwa na Mkurugenzi Mtendaji wa Benki ya CRDB Abdulmajid Nsekela wakati wa Kongamano la Uwezeshaji kwa Wakandarasi na Wazabuni Kanda ya Kusini.
Waziri Mkuu, Kasim Majaliwa akitambulishwa na Mkurugenzi Mtendaji wa Benki ya CRDB Abdulmajid Nsekela (katikati) kwa Afisa Biashara Mkuu wa Benki ya CRD Dkt. Joseph Witts wakati alipowasili kufungua Kongamano la Uwezeshaji kwa Wakandarasi na Wazabuni Kanda ya Kusini lililofanyika Mkoani Mtwara.
Mkurugenzi Mtendaji wa Benki ya CRDB Abdulmajid Nsekela akihutubia wakati wa Kongamano la Uwezeshaji kwa Wakandarasi na Wazabuni Kanda ya Kusini.
David Jere, Mwakilishi wa Mwenyekiti wa Bodi ya Wakandarasi (CRDB) akihutubia wakati wa Kongamano la Uwezeshaji kwa Wakandarasi na Wazabuni Kanda ya Kusini.
Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amewataka wakandarasi kutumia mabenki kuchukua mikopo ili kuwawezesha kukamilisha miradi yao kwa wakati na kuacha kutegemea malipo ya awali ya mradi husika ambazo zimekuwa zikichelewa na kufanya miradi kutokamilika kwa wakati.

Ameyasema hayo leo wakati akizungumza katika kongamano lililo andaliwa na Benki ya CRDB kwa ajili ya wakandarasi ,wazabuni na wafanyabishara wa mikoa ya Mtwara, Lindi na Ruvuma, lilifanyika katika ukumbi wa Benki Kuu, mjini Mtwara. Kongamano hilo lililenga kuwapatia washiriki hao elimu juu ya matumizi sahihi ya fedha za mikopo wanazozichukua kwa ajili ya kutekeleza miradi mbalimbali.

Waziri Mkuu Majaliwa amesema kuwa, wakandarasi ni sekta muhimu sana katika ujenzi wa miradi mbalimbali ya maendeleo hapa nchini hivyo wanapaswa kuboresha utendaji kazi wao kwa kuchukua mikopo toka taasisi za fedha na mabenki. Ameongeza kuwa, changamoto kubwa inayowakabili wakandarasi wengi ni ukosefu wa mitaji kwa ajili ya kuendesha miradi mbalimbali ambapo changamoto hiyo huchangia kutomalizika kwa miradi kwa wakati.

“Benki ya CRDB imewaletea fursa mlangoni, itumieni vilivyo, changamkieni fursa hizo ili muweze kukuza biashara zenu na kupata faida zaidi, kuongeza ajira kwa vijana wetu na hatimaye kulipa kodi stahiki za serikali. Ni matarajio yangu kuwa, baada ya kongamano hili tutaona utofauti mkubwa kutoka kwa wakandarasi na halmashauri, ambao wamekuwa wakipitia changamoto katika kukamilisha miradi yao, kutokana na suala la mapato na ukwasi” alisema Waziri Mkuu.

Mheshimiwa Majaliwa pia alipongeza benki ya CRDB kwa kuwa mstari wa mbele katika kuunga mkono juhudi za serikali katika ujenzi wa miondombinu mbalimbali ambayo itasadia kuchochea ukuaji wa uchumi.

Alisema “Benki ya CRDB imekuwa ina fadhili miradi mbalimbali ya kimkakati inayotekelezwa na Serikali ya Awamu ya Tano katika jitihda zake za kuifanya Tanzania kuwa nchi ya viwanda. Tunatambua na kuthamini sana ushikiri wa Benki ya CRDB katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo kama vile mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa (SGR), mradi wa umeme wa maji katika bonde la Rufiji (Nyerere Hydro Power Project) na ule wa kusambaza nishati ya umeme vijijini yaani REA.

Kipekee kabisa niwapongeze tena Benki ya CRDB kwa utayari wenu, ambao mmekuwa mkiuonesha katika kuisaidia Serikali, hususan katika utekelezaji wa miradii mikubwa ya kimkakati”. alisema.

Awali, Mkurugenzi Mtendaji wa Benki ya CRDB Abdulmajid Nsekela amesema kuwa,kongamano hili ni fursa pekee ya kuwakutanisha wakandarasi, wazabuni na wafanyabisahra ili kuwajengea uwezo na kuwajulisha fursa mbalimbali za kifedha zilizomo ndani ya benki ya CRDB, na namna ya kuzitumia fursa hizo ili kukuza miradi na biashara zao.

“Tuna bidhaa nyingi mahususi kwa ajili ya kundi hili la wateja ikiwamo: Purchase Order Financing, Contract financing, and Invoice Discounting ambazo hazihitaji dhamana yoyote kutoka kwa Mkandarasi au mzabuni pindi anapotaka kukopa. Zaidi ya hilo, Benki pia hutoa mikopo kwa ajili ya upatikanaji wa vifaa vya ujenzi, magari, mashine, Mabasi na huduma nyingine kama vile dhamana ya malipo ya awali (Advance Payment Guarantee), dhamana ya Utekelezaji wa Miradi (Performance Guarantee), Barua za Mikopo (Letters of Credit), Huduma za Bima na pia tunatoa mikopo ya muda mfupi kama mitaji ya kufanyia kazi” alisema.

Naye mmoja wa Wakandarasi Henry Shimo ambaye ni Mkurugenzi wa kampuni ya Chibeshi constructions Ltd , amesema kuwa, swala zima la uwezeshwaji wa mikopo hiyo litawasaidia kwa kiasi kikubwa sana wakandarasi hao kumaliza miradi yao kwa wakati kwani changamoto kubwa ilikuwa ni mitaji kwa ajili ya kuendeleza miradi yao. Amesema kuwa, kinachotakiwa kikubwa ni uaminifu wa wakandarasi katika kujua fedha wanayopewa inahitaji kufanyiwa kazi na kurudishwa kwa wakati.
MKUU wa wilaya ya Lushoto Mkoani Tanga January Lugangika amesema kwamba wilaya hiyo wanahitaji nakala 3000 ya kitabu kilichoandikiwa na Rais Mstaafu wa Awamu ya tatu Benjamini Mkapa kutokana na kwamba uwepo wa maeneo mengi ya kuuzia vitabu hivyo.

Kitabu hicho ambacho kimeandikiwa na Rais Mstaafu huyo ni cha “My Life, My Purpose (Maisha Yangu, Kusudi Langu)” ambacho kilizinduliwa Jumanne iliyopita na Rais Dkt John Magufuli.

Akizungumza na mtandao huu DC January alimpongeza Rais huyo mstaafu kwa kuamua kuandika kitabu hicho huku akieleza kwamba kwenye wilaya hiyo kuna maeneo mengi ya kuuzia kitabu hicho ikiwemo hoteli za kitalii na kwenye makazi yake

“Kwanza nimpongeze Rais awamu ya tatu Mstaafu Benjamini Mkapa hapa Lushoto ana makazi yake pia ni sehemu ya utalii anampongeza kwa kuandika kitambu ambacho kitakuwa ni hazina kubwa sana kwa kuwa watanzania hapa kwetu sisi tunapokea watalii wengi”Alisema

“Kwa mwaka 2018 tulipokea watalii 1400 na mwaka huu 2019 mpaka sasa tumepokea watalii 3000 na mtalii anapokuja Lushoto awe na kumbukumbu nzuri ni vizuri akanunua kitabu cha Rais Mstaafu Benjamini Mkapa kwa ajili ya kumbukumbu”Alisema.

Mkuu huyo wa wilaya alisema kwamba kumbumbuku nzuri hiyo ya kitabu mtu anaweza kuwa na kitabu anapotembelea makazi yake akikisoma anaweza kumuuliza swali lolote lile kuhusu kusudio la kuandika kitu ambacho amekiandika kwenye kitabu hicho.

Aidha alisema pia watajitahidi kila mwana Lushoto awe na nakala moja ya kitabu kuanzia maofisini, watumishi wa umma wote na sekta binafsi ili kuhakikisha kila mkazi wa wilaya hiyo anafuatilia maisha ya kiongozi huyo

“Lakini pia tutajitahidi kuongeza na watu wa vitabu wapate wakala mmoja na nisema sisi Lushoto tunahitaji si chini ya nakala 3000 tutaviuza kwa wakati”Alisema

Hata hivyo aliwataka watanzania waone umuhimu wa kununua vitabu vinavyoandikwa na viongozi wastaafu hasa ambao bado wapo duniani ni rahisi kuvisoma na kumpigia kumuuliza alipoandika jambo Fulani alikuwa na maana gani ni sehemu ya utalii na kumbukumbu.

“Lakini pia niseme tu kwamba Mkapa ni Lushoto na lushoto ni Mkapa hivyo sasa tupo tayari kusoma maisha ya kiongozi huyo kupitia kitabu chake na ndio maana tunahitaji nakala hizo “Alisema DC.
Mratibu wa mradi wa ‘Mfuko wa Canada kwa ajili ya mipango ya kijamii’ kutoka Shirika la Under The Same Sun, Grace Wabanhu akitambulisha mradi huo kwa wanawake wenye ualbino na wanawake wenye watoto wenye ualbino katika mkoa wa Shinyanga.
Afisa Maendeleo Ustawi wa Jamii Halmashauri ya wilaya ya Shinyanga,Lilian Kiyenze akizungumza kwa niaba ya Afisa Maendeleo Ustawi wa Jamii mkoa wa Shinyanga wakati Shirika la Under The Same Sun likitambulisha mradi wa ‘Mfuko wa Canada kwa ajili ya mipango ya kijamii – Canadian Fund For Local Initiative(CFLI)’ leo Jumatatu Novemba 18,2019. Picha zote na Kadama Malunde - Malunde 1 blog 
Afisa Maendeleo Ustawi wa Jamii Halmashauri ya wilaya ya Shinyanga,Lilian Kiyenze akizungumza wakati wa kutambulisha mradi wa Mfuko wa Canada kwa ajili ya mipango ya kijamii – Canadian Fund For Local Initiative(CFLI).
Mratibu wa mradi wa ‘ Mfuko wa Canada kwa ajili ya mipango ya kijamii’ Grace Wabanhu akielezea kuhusu mradi wa Mfuko wa Canada kwa ajili ya mipango ya kijamii – Canadian Fund For Local Initiative (CFLI).
Mwenyekiti wa Chama cha Watu wenye ualbino mkoa wa Shinyanga (TAS), Eunice Zabron  akizungumza wakati wa kutambulisha mradi wa Mfuko wa Canada kwa ajili ya mipango ya kijamii – Canadian Fund For Local Initiative (CFLI).
Wanawake wenye watoto wenye ualbino wakiwa ukumbini wakati mradi wa Mfuko wa Canada kwa ajili ya mipango ya kijamii – Canadian Fund For Local Initiative (CFLI) ukitambulishwa.
Akina mama wakiteta jambo ukumbini.
Wanawake wenye ualbino wakiwa ukumbini wakati mradi wa Mfuko wa Canada kwa ajili ya mipango ya kijamii – Canadian Fund For Local Initiative (CFLI) ukitambulishwa rasmi mkoani Shinyanga.
Wadau wakiwa ukumbini wakati mradi wa Mfuko wa Canada kwa ajili ya mipango ya kijamii – Canadian Fund For Local Initiative (CFLI) ukitambulishwa.

Na Kadama Malunde - Malunde 1 blog.

Shirika la Under The Same Sun limetambulisha rasmi mradi wa 'Mfuko wa Canada kwa ajili ya mipango ya kijamii – Canadian Fund For Local Initiative (CFLI)' wenye lengo la kuwajengea uwezo wanawake wenye ualbino na wanawake wenye watoto wenye ualbino katika mkoa wa Shinyanga ili wawe na uelewa wa kutosha na kupata ujasiri wa kuielimisha jamii juu ya hali ya ualbino.

Mradi huo umetambulishwa leo Jumatatu Novemba 18,2019 katika ukumbi wa Shinyanga Fairies Hotel Mjini Shinyanga wakati wa ufunguzi wa warsha ya siku tatu kuhusu elimu ya ualbino kwa na wanawake wenye ualbino na wanawake wenye watoto wenye ualbino 30 kutoka wilaya za mkoa wa Shinyanga.

Mratibu wa mradi wa ‘Mfuko wa Canada kwa ajili ya mipango ya kijamii’ kutoka Shirika la Under The Same Sun, Grace Wabanhu alisema mradi huo wa miezi minne unaotekelezwa katika mkoa wa Shinyanga na Mwanza utafikia tamati mwezi Januari,2020.

“Lengo la mradi unaofadhiliwa na watu wa Canada ni kutoa elimu ya ualbino kwa wanawake hawa,tumechukua wanawake 30 kutoka wilaya zote za mkoa wa Shinyanga,Mwanza hivyo hivyo wanawake 30. Wanawake hawa watapata mafunzo ya uelewa juu ya ualbino na wao ndiyo watakuwa wakufunzi kuielimisha jamii”,alisema.

“Tunatarajia kwamba wanawake watakaojengewa uwezo watakuwa na uelewa wa kutosha juu ya hali ya ualbino na watakuwa na ujasiri wa kuielimisha jamii inayowazunguka kwa lengo la kuondoa unyanyapaa na ukatili dhidi yao na watoto wenye ualbino ili kuleta usawa kati ya watu wenye ualbino na wasio na ualbino”,aliongeza Wabanhu.

Alisema wameamua kuchagua kundi la wanawake wenye ualbino na wanawake wenye watoto wenye ualbino kutokana na kwamba kundi hilo limesahaulika lakini kwa kuzingatia kuwa akina mama hao ndiyo wanalea watoto na ni waathirika wakubwa wa vitendo vya unyanyapaa na ukatili na wamekuwa wakikimbiwa na waume zao.

Naye Mwenyekiti wa Chama cha Watu wenye ualbino mkoa wa Shinyanga (TAS), Eunice Zabron alisema njia pekee ya kukomesha vitendo vya unyanyapaa na ukatili dhidi ya watu wenye ualbino ni kutoa elimu ya kutosha kwa jamii.

Zabron ambaye pia Mwenyekiti wa Idara na Wanawake na Watoto katika Chama cha Watu wenye ualbino mkoa wa Shinyanga aliipongeza serikali kwa kuendelea kuwa bega kwa bega na watu wenye ualbino huku akibainisha kuwa vitendo vya unyanyapaa vimeendea kupungua kutokana na elimu inayotolewa na vyombo vya habari na wadau mbalimbali kuhusu ualbino.

Kwa upande wake, Afisa Maendeleo Ustawi wa Jamii Halmashauri ya wilaya ya Shinyanga, Lilian Kiyenze kwa niaba ya Afisa Maendeleo Ustawi wa Jamii mkoa wa Shinyanga aliwataka wanawake hao kutumia vizuri elimu watakayopatiwa kuhusu Ualbino ili wakawe chachu ya mabadiliko katika jamii.